JTI - Verktøy for selvutvikling

Mot til å forstå og akseptere seg selv...

Jungs type indikator - JTI

 

Jeg er sertifisert i et fantastisk verktøy som heter JTI – Jungiansk Type Index. Jeg ble sertifisert i 2010, og har siden da benyttet JTI både innen personlig utvikling, min egen utvikling og utvikling ledere og lederteam. Å jobbe med JTI er like kjekt hver gang, kanskje fordi den er kan brukes til så mye.

 

JTI er basert på den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jungs lære om psykologiske typer. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

 

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra". Du kan lese mer om JTI her Optimas Organisasjonspsykologene AS

 

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

 

Gjennomføring av JTI

 

JTI består av flere deler. Første del av JTI'en består av at du svarer på noen spørsmål om deg selv. Så lager jeg en rapport til deg basert på svarene dine. Rapporten går vi gjennom sammen i en samtale, og du får denne pluss en bok om de ulike JTI typologiene med deg hjem slik at du kan ta dette opp igjen når du måtte ønske, for din videre utvikling og forståelse av deg selv i samspill med andre.

 

Pris per JTI er kr 990,-

Prisen for JTI inkluderer en selvevaluering via spørreskjema, en personlig profil rapport, boken "Typeforståelse" og ca én time med tilbakelesing.

 

For større grupper gir jeg pris på forespørsel.

 

JTI er verdifull ved blant annet:

 

  • Kompetanseutvikling / personlig utvikling

 

  • Karriereutvikling og karriere rådgivning

 

  • Teamutvikling

 

  • Lederutvikling

 

  • Ledelsesrådgivning

 

  • Arbeidsmiljøutvikling

 

  • Konflikthåndtering

 

  • Yrkesvalg

 

  • Læringsstil

 

Vil du vite hvilken typeprofil jeg har? Den heter ENFJ og er den samme som Operah Winfrey har. Not bad at all!

 

 

Handlingsmot eies og drives av Silje Støldal

Org. nr. 916 333 633 Tlf. 40 20 13 56 post@handlingsmot.no

Copyright © All Rights Reserved