Bistand Arbeidsrett

Mot til å spørre... Er dette riktig?

Bistand innen arbeidsrett

 

Min intensjon er å sikre en god prosess og dialog med din arbeidsgiver, og jeg kan bistå deg innen arbeidsrettslige spørsmål. Jeg har utdannelse og lang praktisk erfaring med arbeidsrett. Dersom saken din krever advokatbistand, har jeg gode arbeidsrettsadvokater i mitt nettverk som jeg gjerne henviser deg til.

 

Gjennomgang av dine rettigheter som arbeidstaker på forhånd av f.eks. et drøftingsmøte kan gjøre selve møtet lettere for deg. Det endrer ikke situasjonen du er i, men det kan endre prosessen. Hva er viktig for deg å få frem i møtet? Hva skal til for at møtet er vellykket for deg?

 

Jeg er løsningsorientert og er vant til å drøfte mellom organisasjon og ansatt. Det viktige for meg er at du kjenner dine rettigheter og vet hva organisasjonens plikter er, slik at du opplever prosessen som noe du har en del i, at du blir hørt, sett og får frem det som er viktig for deg. Og innenfor de reglene som finnes.

 

 

Handlingsmot eies og drives av Silje Støldal

Org. nr. 916 333 633 Tlf. 40 20 13 56 post@handlingsmot.no

Copyright © All Rights Reserved