Workshoper

Å samles for en fot i bakken...

Workshop og foredrag

 

Jeg fasiliterer workshops og samlinger med fokus på å bruke tiden godt samt engasjerte og innvolverte deltakere. Foredrag tilpasser jeg deres behov og gjennomfører med engasjement, inspirasjon og positivitet. Du skal huske den dagen du delte med Handlingsmot.

 

Strategi og mål

 

Ansatte som jobber som et samlet lag mot bedriftens mål er veldig kraftfullt og lønnsomt. Men vet alle hos deg hva målene er? Og enda viktigere - hvordan de kan bidra? Jeg har god kompetanse på det å få folk til å sette egne mål som de har eierskap til og ønsker å oppnå. Dermed kan dere alle dra i samme retning.

 

Stress i organisasjoner og arbeidsliv

 

Stress har i flere år vært årsak til høyt sykefravær i enkelte bedrifter, og er samtidig en sykemelding som er litt skambelagt for den ansatte. Det blir ikke alltid tatt nok på alvor, og ofte settes det inn tiltak først når sykemeldingen er et faktum. Dessverre blir det mer og mer vanlig å "gå på en smell", "møte veggen" og å bli utbrent. Og det koster mye, for samfunnet og for bedriften og den som blir syk av stress. Og det er flere enn kun den ansatte som må ha en god plan for å hindre negativ effekt av stress. Kolleger og ledere kan også bidra mye, og det er god bedriftsøkononmi for de som klarer å håndtere stress på en god måte i organisasjonen.

 

ISO 9001 ble revidert i 2015 med et eget avsnitt som pålegger organisasjonene som vil bli sertifisert etter denne standarden å inkludere det å håndere stress på arbeidsplassen og å forhindre utbrenthet i planer som omhandler arbeidsmiljøet. Det er kanskje det som skal til for at vi tar dette på alvor?

 

JTI - Jungiansk Type Index som verktøy for selvinnsikt og egenutvikling

 

Et team med medlemmer som kjenner egne styrker og de andre medlemmenes styrker er et sterkt team som har gode forutsetninger for å lykkes. Med JTI kan vi se på om teamet er godt sammensatt slik teamet jobber i dag og eventuelt hva fokus bør være fremover for å få det beste ut av teamet og hver enkelt. Du kan lese mer om JTI her hos Optimas Organisasjonspsykolgene

 

 

Ledersamlinger og ledertrening

 

Jeg kan bidra med å fasilitere deres ledersamlinger og bidra til å sikre at dere kommer i mål med planlagt agenda og målsetning for samlingen. Jeg holder også foredrag og workshop med ledergrupper for å styrke ledere i sine daglige oppgaver og sin kompetanse som leder. Lederens verktøykasse utvikles i henhold til deres bedrift og de enkelte ledernes behov og målsetninger slik at lederne etter endt program har gode verktøy som forenkler deres hverdag, og bidrar til at de opplever seg trygge og kompetente til å lede andre.

 

 

Ta gjerne kontakt for en prat eller for å få kontaktinformasjon til noen av de som har gjennomført ledertrening med meg tidligere.

 

 

Foto: Stine Selvikvåg

Handlingsmot eies og drives av Silje Støldal

Org. nr. 916 333 633 Tlf. 40 20 13 56 post@handlingsmot.no

Copyright © All Rights Reserved