Ledelse

Mot til å lede... til å sette retning...

og til å kjenne seg selv.

Ledelse og barneoppdragelse er noe av det som de aller fleste har en mening om. Og det er flere ting disse har til felles. I begge tilfeller vil du påvirke andre slik at de gjør det du vil, og du vil gjerne få resultater gjennom andres innsats. I tillegg så er det veldig lett å ha en mening om både det å være leder og det å oppdra barn før du selv har erfart det, har du lagt merke til det?

 

For meg handler kjernen av det å lede om å kjenne seg selv, og hvordan du påvirker de rundt deg. Gir du de rundt deg et løft? Elller legger du stein til byrden? Eller tenker du at din rolle ikke betyr så mye for de du leder? Det finnes mange verktøy for å få tilbakemelding på hvordan man er som leder. Men felles for de alle er at de har null effekt hvis ikke du selv som leder ønsker å utvikle deg, å lytte til tilbakemeldingen som blir gitt deg av andre, lære av dine feil og ha en nyskjerrig tilnærming til deg selv og til de du skal lede.

 

Det er vanlig å ha felles samlinger med ulike tema innen ledelse når man gjennomfører lederutviklingsprogrammer. I tillegg oppfordrer jeg til at hver leder får en-til-en veiledning omkring temaene vi gjennomgår. Det har stor effekt på læringsutbyttet til den enkelte.

 

Min målsetning er å bidra til at alle som leder andre har god selvinnsikt og gode verktøy til bruk i sin hverdag, og opplever seg trygge og kompetente til å utføre den viktige jobben det er å være leder for andre mennesker. Kontakt meg gjerne for mer informasjon eller avtale om et møte angående lederutvikling for deg eller ditt team.

 

Handlingsmot eies og drives av Silje Støldal

Org. nr. 916 333 633 Tlf. 40 20 13 56 post@handlingsmot.no

Copyright © All Rights Reserved