HR konsulent

Mot til å gjøre ting riktig...

HR konsulent

 

Human Resources er mitt fag, og jeg er veldig glad i faget mitt. Jeg startet HR studiene etter ett år med Markedsøkonomi, og fant faget jeg ville jobbe med. HR er et stort fag og et viktig fag. Menneskelige ressurser finnes i alle arenaer i arbeidslivet. Det liker jeg.

 

Jeg har jobbet med HR i store og mindre organisasjoner i nærmere ti år, og har fått vært med å bygge opp, endre og utvikle HR funksjonen, samtidig som jeg har fått bryne meg på arbeidsrett, personalsamtaler, medarbeiderutvikling, nedbemanning og oppbemanning, utvikling av mål og strategier for ansatte og organisasjoner.

 

 

Å engasjere en ekstern HR konsulent er perfekt for bedrifter som ikke har behov for en fulltidsansatt person for å ivareta HR arbeidet i bedriften. Engasjementet kan være på timebasis, eller etter nærmere avtalte vilkår om langtidsoppdrat.

 

Hvis du tenker du at dette er en god løsning for din bedrift kan du kontakte meg her så tar vi en prat om ditt behov.

 

Eksempler på områder jeg arbeider med er:

 

Rådgivning i personalsaker og arbeidsrett - Onboarding - Personalrutiner - Arbeidsmiljø - Sykefraværsoppfølging - Jobbeskrivelser Nedbemanning - Kartlegging av kompetanse og gjennomføringsevne - Rekruttering - Prosedyrer - Personalhåndbok - Medarbeidersamtaler

Handlingsmot eies og drives av Silje Støldal

Org. nr. 916 333 633 Tlf. 40 20 13 56 post@handlingsmot.no

Copyright © All Rights Reserved