HR for hire

Mot til å gjøre ting riktig...

HR for hire

 

Human Resources er mitt fag, og jeg er veldig glad i faget. Jeg startet HR studiene etter ett år med Markedsøkonomi, og fant faget jeg ville jobbe med. HR er et stort fag og et viktig fag. Det er på alle arenaer i arbeidslivet. Det liker jeg.

 

Jeg har jobbet med HR i store og mindre organisasjoner i nærmere ti år, og har fått vært med å bygge opp, endre og utvikle HR funksjonen, samtidig som jeg har fått bryne meg på arbeidsrett, personalsamtaler, medarbeiderutvikling, nedbemanning og oppbemanning, utvikling av mål og strategier for ansatte og organisasjoner.

 

 

HR for Hire er perfekt for bedrifter som ikke har behov for en fulltidsansatt person for å ivareta HR arbeidet i bedriften. HR for hire kan engasjeres på timebasis eller etter nærmere avtalte vilkår om langtidsoppdrag, kalt abonnement.

 

Hvis du tenker du at dette er en god løsning for din bedrift kan du kontakte meg her så kan jeg sende deg en prisoversikt.

 

Eksempler på områder jeg arbeider med er:

 

Rådgivning i personalsaker og arbeidsrett - Onboarding - Personalrutiner - Arbeidsmiljø - Sykefraværsoppfølging - Jobbeskrivelser Nedbemanning - Kartlegging av kompetanse og gjennomføringsevne - Rekruttering - Prosedyrer - Personalhåndbok

Handlingsmot eies og drives av Silje Støldal

Org. nr. 916 333 633 Tlf. 40 20 13 56 post@handlingsmot.no

Copyright © All Rights Reserved