Tjenester

Organisasjonsutvikling

Tilbud tilpasses alltid mine tilbud til kunde etter en innledende prat om forventninger og behov. 


Jeg har både små oppdrag hos kunde, noen få eksempler er:


  • Jeg holder workshoper der strategi, verdier og mål skal foreankres i hele organisasjonen
  • Kunde ønsker å etablere en grunnmur for en gjennomgående personalpolitikk
  • Det er ønskelig å få på plass en prosess for medarbeiderutvikling og kompetansekartlegging
  • Gjennom en-til-en samtaler vil jeg bidra med lederstøtte til nye ledere eller ved endringGode prestasjoner handler om god struktur og rutiner. 

Og det handler om kommunikasjon, tillit, solid ledelse, relasjoner, forventningsavklaringer samt å benytte teknologi for å fremme utvikling.

Foredrag // WorkshopJeg holder foredrag og workshoper på forespørsel, og brenner særlig for stress i organisasjoner.


Foredrag


- stressmestring i organisasjoner (for allmøter, proaktiv sykefraværsoppfølging, lederutvikling)


- stressmestring for medlemsmøter i lag og foreninger, cafégjester eller foreldremøterWorkshop

Jeg fasiliterer og skreddersyr innhold i en samling med teamet ditt ut i fra dine behov.


Skal strategiplanen revitaliseres? Eller formidles til alle ansatte? Er det på tide å ha noen timer med fokus på kommunikasjon og samspill? Har alle en klar og samstemt forståelse av verdiene våre? Når hadde dere det skikkelig gøy sammen mens dere lærte noe nytt?


Med en investering i en workshop for dine ansatte, vil du oppleve økt engasjement og dialog, samt at dere bygger en felles kultur for videre trivsel og produktivitet. Felles for både mine foredrag og mine workshoper er at jeg ønsker å fremmer læring, dialog og refleksjon.

Sparringspartner // En-til-en oppfølging


Jeg arbeider med enkeltindivider i samtaler for personlig utvikling. I arbeidet bruker vi metoder og verktøy tilpasset dine behov.


Min erfaring er at det er nyttig å ha en sparringspartner som kan lytte, gi tilbakemelding og stille spørsmål til din sannhet. Når du velger å utvikle deg og bli en bedre leder, blir dine kolleger også bedre. Er det ikke rart?
Copyright @ All Rights Reserved


Handlingsmot er et helt nytt ord... 


... og ordet reflekterer måten jeg jobber med mine kunder. Jeg ønsker å bidra til istandsetting av mennesker med et lederskap basert på bevissthet om egne verdier og handling i tråd med disse.

Kontakt meg:


Email: post (a) handlingsmot.no


Mobil:  40 20 13 56